Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over de licentietechnologie rond EPLAN Platform 2.8

Dongles

 • Wordt er bij een nieuwe bestelling geen dongle meer meegeleverd?

Voor nieuwe licenties zullen de dongles volledig verdwijnen. Dit gebeurt in de loop van het eerste kwartaal van 2019. U ontvangt vanaf dan EPLAN versie 2.8 met een Entitlement ID en met toegang tot de laatste 4 versies van EPLAN. In de tussentijd wordt EPLAN versie 2.7 nog uitgeleverd met een dongle. U kunt zelf via onze website uw licentie updaten naar versie 2.8.

 

 • Zullen USB-dongles verdwijnen? Of blijven beide systemen naast elkaar beschikbaar?

De license client van EPLAN versie 2.8 werkt met een EID. De license client van EPLAN 2.7 of lager werkt met een validatiecode. Beide license clients kunnen niet gelijktijdig op één systeem worden geïnstalleerd.

Voor nieuwe licenties zullen geen dongles meer geleverd worden, enkel een EID:

 • De klant kan EPLAN versie 2.8 en de laatste 4 versies van EPLAN openen.

Voor de bestaande klanten met een dongle is er de mogelijkheid om te kiezen tussen onderstaande opties:

 • De klant behoudt zijn dongle en installeert en opent EPLAN versie 2.8 aan de hand van een EID en de USB-dongle. De dongle kan dan op een ander systeem gebruikt worden voor het installeren en openen van oudere EPLAN versies (2.7 of lager).
 • De klant levert zijn dongle in en installeert en opent EPLAN versie 2.8 aan de hand van enkel een EID. Zo heeft hij toegang tot EPLAN 2.8 en de laatste 4 versies van EPLAN.

Entitlement ID

 • Is de nieuwe Entitlement ID hardware- of gebruiker afhankelijk?

De nieuwe Entitlement ID is hardware-afhankelijk. Op het moment van activatie zal het Entitlement ID omgevormd worden naar een licentie die verbonden is aan de computer waarop geactiveerd wordt.

 

 • Is er een internetverbinding nodig telkens ik EPLAN opstart?

Neen, er is enkel een internetverbinding nodig bij het activeren van de licentie.

 

 • Is de Entitlement ID beperkt geldig in tijd? Hoe vaak moet ik een licentie online activeren?

De licentie zal ieder jaar opnieuw moeten geactiveerd worden.

 

 • Wat als je een Entitlement ID van de ene PC naar een andere wilt overzetten?

Om een Entitlement ID over te dragen naar een nieuwe PC moet het eerst vanop de oude PC teruggestuurd worden via de Rehost tool. Daarna kunt u opnieuw de Entitlement ID activeren op de nieuwe PC.

 

 • Hoe dient het Entitlement ID geactiveerd te worden ?

U kunt een detail beschrijving vinden op onze support pagina:

http://www.eplan.help/nl-nl/Infoportal/Content/misc/eplan_license/Content/htm/EPLAN_License_start.htm

 

 • Indien het werkstation of de server geen toegang heeft tot het internet, hoe kunnen we dan het Entitlement ID activeren?

U kunt via de Rehost tool ook licenties voor een ander systeem activeren door de juiste procedure te volgen. U heeft dan wel een 2de systeem nodig met internetverbinding om deze procedure uit te voeren. Meer uitleg vindt u op:

http://www.eplan.help/nl-nl/Infoportal/Content/misc/eplan_license/Content/htm/EPLAN_License_rehost_start.htm

Rehost

 • Kan ik dagelijks een rehost doen van de licentie of wat is de tijdspanne die toegestaan wordt?

De Rehost tool is gemaakt om gebruikt te worden bij het omzetten van oude naar nieuwe hardware. Het is niet aangewezen om dit dagelijks te doen van de ene gebruiker naar de andere. Momenteel is er geen limiet op het gebruik van deze tool, maar het gebruik ervan wordt wel geregistreerd.

 

 • Hoe lang duurt het om een licentie van een oud systeem naar een nieuw systeem om te zetten via de Rehost-tool?

Het overdragen van de licentie van het ene systeem naar het andere bestaat uit de volgende stappen. Eerst dient u de licentie op het oude systeem met de Rehost tool te deactiveren. Daarna is uw EID opnieuw vrijgegeven. Vervolgens kunt u op het nieuwe systeem de licentie activeren. Het totale proces duurt ongeveer 15 minuten.

 

 • De Rehost van een licentie duurt 15 minuten. Wanneer we werken met een externe tekenaar die een licentie moet uitlenen, moeten we altijd wachten.

De Rehost tool is niet ontwikkeld om continu licenties uit te wisselen tussen systemen. Wanneer u met een externe tekenaar werkt, kunt u een EID activeren op zijn workstation voor de duurtijd van zijn opdracht.. Zodra de externe tekenaar zijn opdracht beëindigd wordt, kan via de Rehost tool de EID opnieuw gedeactiveerd worden. U moet dus enkel bij de start en op het einde van de opdracht acties ondernemen. Als dagelijks of meermaals per dag licenties uitgewisseld moeten worden,  kunt u best kiezen voor de flexibiliteit van een netwerklicentie.

Delen van licenties

 • Is er een mogelijkheid om met de nieuwe EID licenties toch nog verschillende werkstations te gebruiken zoals met de dongle?

Hier dienen we een onderscheid te maken tussen de bestaande licenties en de nieuwe licenties:

 • Nieuwe licenties die zonder dongle worden uitgeleverd hebben enkel een EID. Dit EID wordt geactiveerd op één werkstation en wordt verondersteld daarop te blijven staan.
 • Bestaande licenties die een dongle hebben kunnen het EID activeren op maximum 3 verschillende werkstations. De dongle kan daarna uitgewisseld worden tussen de 3 systemen. Activatie moet gebeuren om de dongle op het systeem te kunnen laten werken.

 

 • Wat als we nu meer dan 3 werkstations gebruiken met 1 dongle? We hebben één EPLAN Pro Panel licentie. Wat is de makkelijkste manier om die uit te wisselen tussen collega’s? We hebben licenties met verschillende Add-on’s hoe kunnen we hier efficiënt mee omgaan?

Het is moeilijk om hier een eenduidig antwoord op te geven omdat het afhangt van het aantal beschikbare dongles, de beschikbare licenties en het gebruik. We willen u graag bijstaan in het kiezen van de meest geschikte oplossing voor uw situatie. Indien u EPLAN gebruikt op veel verschillende werkstations of een complexe licentiesamenstelling heeft, is een netwerklicentie natuurlijk de meest performante oplossing. Netwerklicenties kunnen ook gebruikt worden als er geen netwerkverbinding is (borrow) of zelfs op systemen buiten het netwerk (wereldwijde licentiebeschikbaarheid).

 

 • Wij hebben 4 PC's en 2 dongles, kunnen wij nog snel wisselen van station zoals vroeger?

U kunt in dit specifieke geval de EID van de eerste dongle activeren op 3 PC’s en de EID van de tweede dongle activeren op de 4de PC en op 2 van de 3 PC’s van dongle 1. Hierdoor ontstaat er al heel wat flexibiliteit voor het uitwisselen van dongles over deze 4 PC’s. Voor meer flexibiliteit kan er altijd een overstap naar een netwerklicentie worden overwogen.

 

 • Als freelancer word ik vaak verondersteld vanop de hardware van de klant te werken met mijn eigen licentie. Wil dat nu zeggen dat ik maximaal op 3 pc’s kan werken vanaf versie 2.8?

Ja. U kunt uw EID op maximaal 3 systemen activeren. Na afloop van een opdracht bij de klant moet u aan de hand van de Rehost tool het EID terug deactiveren op het systeem van de klant. Daarna wordt dit EID opnieuw beschikbaar voor een volgende opdracht. Als u frequent licenties moet uitwisselen,kunt u best kiezen voor de flexibiliteit van een netwerklicentie.

Let wel op: verhuur van licenties is niet toegelaten volgens onze algemene voorwaarden.

Netwerklicenties

 • Moet de netwerklicentie ook jaarlijks opnieuw geactiveerd worden?

Netwerklicenties moeten op jaarlijkse basis geactiveerd worden. Dit is trouwens nu ook al het geval voor dongleloze netwerklicenties. U kunt de nieuwste versie van uw netwerklicentie downloaden op onze supportpagina.

 

 • Wat is de prijssetting van standalone en netwerklicenties?

Er is en blijft een prijsverschil tussen de standalone en de netwerklicentie. Dit prijsverschil is een logisch gevolg van de extra functionaliteit die een netwerklicentie biedt. Zo stelt een netwerklicentie u onder meer in staat het licentiegebruik te optimaliseren/controleren. U kunt steeds contact opnemen met uw EPLAN-contactpersoon om uw specifieke situatie te bespreken.

 

 • Werkt de netwerklicentie ook in een redundante VMWare-omgeving?

Alleen Citrix-omgevingen zijn vrijgegeven door EPLAN, maar er zijn klanten die ook EPLAN draaien in een VMWare-omgeving. Voor omgevingen die niet vrijgegeven zijn, stellen we voor om in overleg met onze consultants een testplatform op te zetten.

 

 • Blijft er nog een verschil tussen standalone en netwerklicenties bij de nieuwe EID licenties?

De transitie naar de nieuwe licentietechnologie voor versie 2.8 heeft geen invloed op het bestaan en verschil tussen standalone licenties en netwerklicenties. Een standalone licentie is een licentie voor één werkstation. De netwerklicentie biedt grote flexibiliteit op gebruik en samenstelling van de licenties binnen uw organisatie. Er is zelfs een mogelijkheid om netwerklicenties buiten uw domein te gebruiken. Voor meer info, kunt u steeds contact opnemen met uw EPLAN contactpersoon.

Citrix

 • Werkt de standalone licentie ook in een Citrix-omgeving?

Het gebruik van standalone licenties in een Citrix-omgeving is niet toegestaan. Voor een Citrix-omgeving zijn netwerklicenties de voorgeschreven oplossing.

 

 • Wij werken via Citrix. Is dit een probleem?

Neen, dit is geen probleem. Citrix wordt ondersteund door EPLAN en de wijziging in licentietechnologie heeft hier geen invloed op.

Oude versies

 • Wij werken nog met versie 2.2, moeten we dus een 2de pc voorzien die de oude licentie technologie ondersteunt?Indien we dus 2.8 installeren kunnen we niet meer met 2.3 versie werken op dezelfde PC?

Inderdaad. Softwareversies 2.3 (of lager) en ouder moeten op een afzonderlijk systeem staan, gescheiden van het systeem waarop 2.8 geïnstalleerd is. Dit komt omdat de license client van 2.8 en de license client van een vroegere EPLAN-versie niet gelijktijdig op één systeem kunnen worden geïnstalleerd.

 

 • Wat met EPLAN 5? Welke versies blijven beschikbaar?

Klanten die momenteel oudere versies op hun licentie hebben geactiveerd, kunnen deze met behulp van de dongle blijven gebruiken. Voor nieuwe licenties zijn enkel de laatste 5 versies beschikbaar.

 

 • We hebben veel schema's die nog in versie 2.3 staan. Wanneer ik 1 sensor wil bijtekenen in een bestaand schema, opgemaakt in versie 2.3, is het niet handig om het schema te moeten converteren naar versie 2.6 en 2.8. Hoe los ik dit op?

Schema’s van een oudere EPLAN versie kunnen geopend worden in de nieuwe EPLAN-versie, zonder de oudere EPLAN-versie (software) geïnstalleerd te hebben. U kunt dus perfect een EPLAN schema van versie 2.3 openen met een recentere EPLAN versie, zonder EPLAN versie 2.3 geïnstalleerd te hebben.

Schema’s converteren van een oudere EPLAN Electric P8 versie naar een recentere versie is erg eenvoudig en kan ook geautomatiseerd worden voor een groot aantal projecten. We raden aan dit dan ook te doen. Als u hiervoor ondersteuning of advies wenst, kunt u ons steeds contacteren.

 

 • Waneer we een oud EPLAN-project (versie 2.6) importeren in een recentere EPLAN (versie 2.8), kunnen we het dan nadien nog openen op een oudere versie?

Oudere projecten kunnen steeds geïmporteerd worden in recentere versies maar omgekeerd is dit niet mogelijk. Dit is een van de redenen waarom wij sterk aanraden steeds in de meest recente EPLAN-versie te werken.

Verlies van licenties en PC crash

 • Wat als een PC, waarop een licentie geactiveerd is, crasht of defect gaat?

Indien uw PC onstabiel wordt, raden we u aan om onmiddellijk de licentie te deactiveren. Vervolgens kunt u de PC grondig controleren en indien nodig repareren/herinstalleren. Nadien kunt u dan de licentie opnieuw activeren. Indien uw systeem toch volledig defect is voor u de kans hebt gehad de licentie te deactiveren, neemt u best contact op met EPLAN. We zullen kijken naar gelang de specifieke situatie welke oplossing we kunnen bieden.

 

 • Wat gebeurt er als de pc en/of licentie wordt gestolen?

EPLAN kan onmogelijk enige vorm van garanties bieden tegen diefstal. We raden aan om zorgzaam met dongles en de PC’s waarop de licenties geactiveerd zijn om te gaan. Moest u slachtoffer zijn van diefstal, contacteer ons dan en we zullen kijken naar gelang de specifieke situatie welke oplossing we kunnen bieden. In theorie gelden volgende regels:

 • Diefstal of verlies van dongles: licentie is definitief verloren en u dient een nieuwe licentie aan te kopen.
 • Diefstal of verlies geactiveerde licenties (bijvoorbeeld diefstal van een PC) deze licenties blijven actief op de PC tot en met de vervaldatum van de licentie. Nadien kunt u de licentie opnieuw activeren op een nieuwe PC.

Varia

 • Is er een optie om tijdelijke licenties te huren?

Het huren van licenties blijft mogelijk op basis van 6 maanden of 12 maanden.

 

 • Wij hebben ongeveer een 12 dongles in gebruik. Moet ik deze EID’s allemaal aanvragen of moet dat per workstation?

Bij het updaten van uw licenties naar 2.8 wordt gevraagd om de contactgegevens bij te werken. U kunt dus zelf kiezen of de EID’s verstuurd moeten worden naar een centrale beheerder of naar de individuele gebruikers. Later zullen er nog tools vrijgegeven worden voor beheerders van meerdere licenties om dit proces te vereenvoudigen.

 

 • Hoe zit het met EPLAN View in versie 2.8?

EPLAN View is beschikbaar in de downloadsectie van onze website. De licentie van EPLAN View werkt zonder dongle of Entitlement ID. Er verandert dus niets voor de gebruikers van EPLAN View.

 

 • Komt er een nieuwe licentieovereenkomst (EULA: End User Licenses Agreement)

De meest recente versie van onze GTC (General Terms & Conditions) is steeds beschikbaar op onze website. Deze bevat alle afzonderlijke overeenkomsten.

Software Service

 • Wat als een bedrijf beslist om zijn Software Service contract niet meer te verlengen, kunnen ze dan blijven werken in EPLAN?

Het Software Service contract is sterk aan te raden om toegang te krijgen tot updates, downloads van het EPLAN Data Portal en support. Desondanks is dit contract geen verplichting. U kunt ook zonder Software Service contract EPLAN blijven gebruiken.

 

 • Zijn er naast het jaarlijkse onderhoudscontract nog extra kosten verbonden om de licentie jaarlijks te activeren?

Indien u een licentie heeft aangekocht is het jaarlijks activeren van de EID kosteloos.

Upgraden

 • Is er een verplichting om te updaten naar de laatste versie van EPLAN?

Er is vanuit EPLAN geen verplichting om te updaten. Maar wij raden sterk aan om dit wel te doen om zo te kunnen genieten van de nieuwste features in onze software.