PAM-Logo-black_Hubspot

Een vereenvoudigde en efficiëntere manier voor de productie van elektrische schakelkasten

Verminder uw productietijden met 40%

Paneelbouwers of bordenbouwers opereren in een uiterst competitieve markt. Dat betekent dat het verminderen van de ontwerptijd en het uitsluiten van fouten en herwerkingen - of het laag houden van de kosten - van het grootste belang is. Makkelijk gezegd, maar hoe gaat u deze uitdaging aan? Laten we eerst starten met een aantal vaak voorkomende problemen in de schakelkastbouw. Komen de onderstaande issues u bekend voor?

 

EPL_UK_EN_PAM Time Savings 3

  • Een toenemende prijsdruk
  • Een tekort aan geschoolde arbeidskrachten
  • Een hoge druk om levertijden te verkorten
  • Inefficiënte workflows en kwaliteitsproblemen 
  • De behoefte om afvalmaterialen te verminderen
  • De noodzaak om de productiviteit te verhogen
  • Een vereenvoudiging van de productie van schakelborden/schakelkasten 

 

EPLAN helpt u om de bovenstaande problemen op te lossen. In nauwe samenwerking met onze klanten hebben we de werkwijze van verschillende borden- en machinebouwers onderzocht. We hebben daarbij de workflows en de tijd die nodig is om één enkel paneel te produceren geëvalueerd en samengevat in een benchmarkstudie. Daarbij stelden we vast dat veel paneelbouwers/bordenbouwers nog steeds handmatig werken. Daarnaast is er een grote behoefte om over te schakelen van manuele naar semi-automatische engineering. 

Panel building Automation Matrix (PAM)

Een verbetering van uw werkproces start met een grondige analyse door EPLAN. Wij analyseren kosteloos hoe u tijd kunt besparen, afvalmaterialen kunt verminderen en de productie van panelen/schakelborden drastisch kunt vereenvoudigen. Dat doen we aan de hand van de Panel building Automation Matrix (PAM), een tool waarin we uw bedrijfsproces analyseren en laten zien hoeveel efficiënter u kunt werken. Deze analyse omvat:

 

EPL_UK_EN_Shift to Automation

  • Business Assessment - we gebruiken een algoritme op basis van onze benchmark waarbij we de activiteiten van onze klanten analyseren en uitdagingen en kansen identificeren. De analyse laat ook zien met welke knelpunten de klant in kwestie kampt, waar er rendement verloren gaat en het mogelijke optimalisatiepotentieel op de werkvloer. 
  • Besparingspotentieel - we doen voorstellen om uw workflow te optimaliseren en leggen de verwachte kost- en tijdsbesparingen bloot.
  • Ruimte voor verbetering - we schetsen de te leveren prestaties van wat nodig is om de verandering succesvol te implementeren.

 

Wat levert het u op?

De invoer van automatiseringstechnologieën en de integratie van engineering- en productieprocessen zorgen voor een verhoging van de productiviteit. Daarnaast verkorten uw doorlooptijden van projecten, bespaart u kosten en verbetert u uw productkwaliteit.

Vraag uw gratis analyse aan

Bent u geïnteresseerd in het afnemen van een analyse van uw werkproces met de ‘Panel building Automation Matrix (PAM)’? Vul dan het onderstaande formulier in. Eenmaal ingediend nemen wij contact met u op om ervoor te zorgen dat uw analyse plaatsvindt op een tijdstip dat bij u past.